Odgovor To mar 20, 2018 19:36

Unilateralno ali bilateralno?

Unilateralno ali bilateralno?

Da mi biceps in triceps na levi roki še vedno malo zaostajata za desno je očitno že samo ob pogledu v ogledalo. Sicer sem nesimetrijo do neke mere že odpravil vendar je še vedno tu. Po eni strani je to logično saj sem desničar in desnica je večinoma v funkciji. Zanimiva pe je bila meritev, ki sem jo nekaj let nazaj na fakulteti izvedel na profesionalnem In bodyu. Ta mi je pokazala, da imam za razliko od zgornjih udov mišice na nogah razporejene ravno obratno. Močnejšo sem imel torej levo nogo. Mišice na trupu sem imel enakomerno razporejene.

Dela sem se seveda lotil tako. Če ne zaradi drugega pa zaradi izboljšanja simetrije telesa.
Za odpravo teh pomanjkljivosti obstaja več metod. Lahko se na vajah, ki se izvajajo bilateralno (dvoročno, dvnožno) osredotočimo na to, da večje delo opravi šibkejša stran. Še boljše pa je, da uvedemo vaje, ki se izvajajo unilateralno oziroma enoročno ali enonožno. Torej treniramo vsako stran posebej.
Če pa še to ni dovolj pa enostavno del treninga posvetimo slabši strani.

Metoda unilateralnega treninga mi je od tega še najbolj zanimiva. Po mojih izkušnjah je sama unilateralna izvedba tudi boljša iz stališča boljšega osredotočenja na mišico oziroma boljše povezave možgani-mišica pa tudi mišica, ki dela sama bo opravila večje delo in aktivirali bomo več mišični vlaken kot, če vajo izvajamo v bilateralni izvedbi. Če seštejemo obe teži ki jo dvignemo z vsako roko posebej pa bo tudi ta večja od teže, ki bi jo dvignili bilateralno.

Zanimivi je tudi crossover efekt, ki pomeni, da s treningom ene strani do neke mere stimuliramo tudi rast na drugi strani. Na strani, ki ne izvaja bo povečan pretok krvi, kar pomeni boljši dotok kisika, hranil in hormonov ter seveda tudi odtok presnovkov, ki so nastali med delom mišice pred tem. Posledica je boljši trening in boljša regeneracija.

Raziskave celo kažejo, da če treniramo eno stran ob tem do neke mere raste tudi druga oziroma ta pridobiva na moči. Kar je uporabna predvsem pri poškodbah druge strani.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5465979/

Unilateralne vaje pa so zanimive tudi zato, ker si lahko na koncu serije pogosto pomagamo z drugo roko ali nogo ter tako povečamo intenzivnost treninga. Primer so nožna ekstenzija. nožni pregib, nožni potisk, enoročno potisk za rame, skotova klop za biceps triceps ekstenzija in druge podobne vaje.

To pa ne pomeni, da bilateralne vaje niso pomembne. V trening lahko vključimo vse.
Vabljeni na moje spletne strani: www.gaspergrom.com